Máy khắc laser trên inox

Liên hệ 0911.760.973

Nguồn máy: Laser Fiber

Vật liệu khắc: Inox

Vùng làm việc:  110x110mm- 200mmx200mm – 300x300mm

Công suất: 20/30/50W

Hotline: 0911.760.973